Priser & öppettider

Tider 2021!

Vi avvaktar ännu med beslut om säsongen 2021 på grund av rådande omständigheter med Covid-19.

Besked kommer senast i februari 2021.